top of page

Relighting:
veilig en goed verlicht aan de slag

News Norbord

Waarom is goede verlichting zo belangrijk?

Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn: goede verlichting draagt bij tot een veiligere werkplek en de gemoedrust van de mensen die er aan de slag zijn. Met goede verlichting zal de kans op struikelen, stoten, beschadigingen en aanrijdingen aanzienlijk gereduceerd worden.

 

Als volgende stap in ons relighting-project werd geopteerd voor de hal van de verzending (laden van vrachtwagens met pakken). Het was duidelijk dat het aanwezige lichtniveau hier veel beter kon … Onze collega’s, die hier dagelijks 50 tot 70 vrachtwagens laden, en de vrachtwagenbestuurders, die deze vrachten vastsjorren, moeten immers veilig – en goed verlicht - kunnen werken.

 

Na het uitvoeren van een lichtstudie werd er een voorstel aangeleverd door Ensatec. Dit voorstel werd besproken met de collega’s van de afdeling en na enkele aanpassingen werd er overgegaan tot het bestellen van de relighting. Er werd gekozen voor een railsysteem met led-armaturen, waarin ook de nodige detectiesystemen zoals bewegingsmelders en lichtsensoren makkelijk konden worden geïntegreerd.

 

Het uitvoeren van de relighting was niet evident aangezien alles geïnstalleerd moest worden op het moment dat er geladen werd. Maar door goede afspraken te maken met alle betrokkenen liep dit vrij vlot.

 

Het nieuwe systeem biedt - buiten de aanzienlijke energiewinst - nog enkele andere voordelen. Denk maar aan het uitschakelen bij geen aanwezigheid, de mogelijkheid tot dimmen volgens het omgevingslicht, de opdeling in verschillende groepen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangestuurd en de opvolging van het energieverbruik per verbruiker.

Oude verlichting

News_Norbord_OudeVerlichting.png

Nieuwe verlichting

News_Norbord_NieuweVerlichting.png

Wat kost het en wat brengt het op?

‘Koken kost geld’ zegt het spreekwoord en dat is natuurlijk ook zo voor het plaatsen van nieuwe verlichting.

Voor deze installatie was er een investering van € 19.000 nodig, een aanzienlijk bedrag. Maar voor de uitvoering van een relighting-project kunnen we wel een subsidie bekomen bij Fluvius. Die subsidie werd ondertussen aangevraagd.

 

Met deze relighting wordt het energieverbruik teruggebracht van 83.700 kWh naar 8.134 kWh op jaarbasis, een besparing van maar liefst 75.566 kWh. De hiermee gerelateerde CO²-uitstoot zal worden teruggebracht van 33,5 ton naar 3,2 ton, een reductie van 30 ton!

Bron:

Guido Debois - QHSE Manager bij Norbord (Part of West Fraser)

bottom of page