top of page
Energie Audit

ENERGIEAUDIT

De eerste stap naar energiebesparing

Vrijwillige Audit

Organisaties voeren steeds vaker op vrijwillige basis een energie audit uit. Om energiekosten te reduceren of in het kader van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Europa.

 

Ensatec heeft ervaring in het uitvoeren van vrijwillige energie audits, waarbij het verbruik van de organisatie in kaart gebracht wordt. Er worden maatregelen uitgewerkt waaruit duidelijk wordt welke stappen gezet kunnen worden om energiekosten te drukken.

Wij gaan in deze studies een stap verder en berekenen uw scope 1 en 2 emissies volgens het GHG Protocol. Dit omvat een eerste blik op uw CO2 voetafdruk, berekend volgens een internationaal geaccepteerde methodiek. Wenst u echter een volledig beeld van uw CO2 voetafdruk, inclusief alle emissies in uw waardenketen: scope 3, dan kunnen wij voor u ook een CO2 Reductieplan opstellen.

businessman-signing-a-contract-DA52VJX.j

Verplichte Audit

EED

Europese bedrijven zijn al enkele jaren verplicht om hun energie verbruik in kaart te brengen en te reduceren. Deze verplichting is opgenomen in het Energy Efficiency Directive: RICHTLIJN 2012/27/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012.

 

De verplichting hangt af van twee elementen:

  • Totaal finaal energieverbruik van 1 site;

  • KMO of GO volgens Europese definitie.

Afbeelding1.png

Ensatec kan uw organisatie helpen door het opstellen van een energie audit, energieplan of energiebalans. Deze audits worden daarna geregistreerd in de webapplicatie van energieloket Vlaanderen, zodat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.

Nieuw: sinds 2023 zijn ook niet energie intensieve bedrijven (< 0,1PJ finaal verbruik) verplicht tot het uitvoeren van maatregelen met een IRR < 13% (na belastingen). Dit geldt voor energie audits en energieplan waarbij maatregelen uitgevoerd moeten worden binnen 4 jaar na indienen van het rapport. Bedrijven die verplicht een energiebalans moeten opmaken zijn ook verplicht tot het uitvoeren van een bepaald aantal maatregelen, beter gekend als de no-regret maatregelen. Deze maatregelen verschillen per sector en zijn te vinden via deze link.

EBO

Is uw organisatie toegetreden tot EBO 2023 - 2026 (Energiebeleid overeenkomst), dan kan Ensatec u ook hier verder in helpen.

 

In maart 2023 hebben de inschrijvers van EBO III echter al een plan van aanpak moeten insturen waardoor de samenwerking tussen de bedrijven en studiebureaus al vastligt.

Subsidies

Ensatec bekijk ook welke subsidies mogelijk zijn bij het uitwerken van energiebesparende maatregelen. VLAIO beschikt over een handige databank die een overzicht biedt van de verschillende steunmaatregelen.

 

Deze kan u terugvinden via deze link.

Werkwijze

Persoonlijk gesprek

Een duurzaamheidstraject is altijd maatwerk. Daarom begint elk traject met een persoonlijk gesprek. Zo kunnen wij in jouw wereld stappen en weet jij perfect waaraan je je mag verwachten.

Heldere communicatie is méér dan een modewoord voor Ensatec. 

Icon_PeopleTalking.png

Zorgvuldige meting

Benieuwd wat de grote energievreters zijn in jouw bedrijf, of welke gewoontes je energiefactuur elke maand onbewust de hoogte in jagen?

Onze energiemeting verliest geen enkel aspect uit het oog, en levert een helder en objectief beeld op van de huidige stand van zaken.

Icon_Meting(150dpi).png

Plan van aanpak

We maken een systematisch en gestructureerd overzicht van de ingrepen die in jouw organisatie het meeste effect sorteren. Daarbij houden we de balans tussen energiebesparing en kostprijs goed in de gaten, zodat jij het maximum uit je investering haalt.

Icon_Plan(150dpi).png
bottom of page